มุกอะโกย่า

มุกอะโกย่า (Akoya pearls) เป็นมุกน้ำเค็ม ที่เลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น เกิดจากหอยมุกพันธุ์ Pinctada fucata หลายคนเรียกว่า ไข่มุกญี่ปุ่น ตามแหล่งที่กำเนิดมุก
ถูกเพาะเลี้ยงครั้งแรก โดย Kokichi Mikimoto ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวงการธุรกิจไข่มุกในญี่ปุ่น มีสีขาว ครีม เงิน และ ชมพู

มุกอะโกย่า